תוצאת תמונה עבור ‪OIL REFINERY ROSNEFT‬‏

Commodity: AVIATION KEROSENE JET A-1


Origin: RUSSIAN FEDERATION


Specifications: GOST 32595-2013


Quantity: 2,000,000 (TWO MILLION) BBLS TRIAL THEN 5,000,000 (FIVE MILLION) BBLS PER MONTH THEREAFTER (57,000,000 BBLS TOTAL)


Packing: BULK


Shipping Terms: FOB INCOTERMS® 2010


Contract Period: 1 YEAR (12 MONTHS) WITH ROLLOVERS AND EXTENSIONS UP TO 5 YEARS (60 MONTHS)


Destination Port: ROTTERDAM, NETHERLANDS (NLRTM)


Price To Seller: (USD): $58 PER BBLS


Shipping Size: 2,000,000 (TWO MILLION) BBLS FIRST MONTH THEN 5,000,000 BBLS THEREAFTER


Inspections: DIP TEST IN SELLER’S TANK: SGS QUALITY AND QUANTITY


Payment Terms: SUBSEQUENT TO SUCCESSFUL DIP TEST, PAYMENT VIA MT103/TT WITHIN 24 HRS


Performance Bond: N/A


Documents:


                    i) SELLER Tank Storage Receipt (TSR)


                    ii) SELLER Tank Storage Agreement (TSA)


                    iii) Product Passport issued by SGS


                    iv) SGS Report


                    v) Injection Report


                    vi) Certificate of Origin


                    vii) Authority to Verify (ATV)


                   

viii) Authority to Sell (ATS)

Commodity: RUSSIAN ORIGIN DIESEL GASOIL EN 590 EURO 5


Origin: RUSSIAN FEDERATION


Specifications: EN 590 EURO 5 (GOST 52368-2009)


Quantity: 100,000 (ONE HUNDRED THOUSAND) MT PER MONTH (1,200,000 MT TOTAL)


Packing: BULK


Shipping Terms: FOB INCOTERMS® 2010


Contract Period: 1 YEAR (12 MONTHS) WITH ROLLOVERS AND EXTENSIONS UP TO 5 YEARS (60 MONTHS)


Destination Port: ROTTERDAM, NETHERLANDS (NLRTM)


Price To Seller: (USD): $390 PER MT


Shipping Size: 100,000 (ONE HUNDRED THOUSAND) MT


Inspections: DIP TEST IN SELLER’S TANK: SGS QUALITY AND QUANTITY


Payment Terms: SUBSEQUENT TO SUCCESSFUL DIP TEST, PAYMENT VIA MT103/TT WITHIN 24 HRS


Performance Bond: N/A


Documents:


                    i) SELLER Tank Storage Receipt (TSR)


                    ii) SELLER Tank Storage Agreement (TSA)


                    iii) Product Passport issued by SGS


                    iv) SGS Report


                    v) Injection Report


                    vi) Certificate of Origin


                    vii) Authority to Verify (ATV)


                    viii) Authority to Sell (ATS)            N.G.E            

NEFTEGAZENERGY 

www.neftegazenergy.com

sales@neftegazenergy.com

neftegazenergy@gmail.com

neftegazenergy@yahoo.com

skype: haim.revivo

Mobile/WhatsApp: +972-52-750-9994

תוצאת תמונה עבור חתימות חיים דודתוצאת תמונה עבור חתימה רבי חיים דוד אזולאי
 
--------------------------------------------------- _________________________________________________________________________________________